طراحی ، پیاده سازی و گرافیک  شرکت برنا مدار سازه

 

مشخصات نمونه کار :

نام شرکت : شرکت برنا مدار سازه
طراحی شده با استفاده : HTML5 , CSS3 , Wordpress
خدمات انجام شده مندیش : طراحی ، پیاده سازی و گرافیک
کاربردهای وب سایت برای شرکت :

معرفی محصولات و خدمات
ارائه پشتیبانی به مشتریان
گسترش تبلیغات و فروش

 

تصاویر برخی از صفحات :
مندیش اقدام به قرار دادن تصاویر طرح نهایی وب سایت طراحی شده نموده است .
ممکن است برخی از وب سایت ها طراحی شده توسط ما به دلیل بوجود امدن مشکل در سرویس دهنده با آدرس سایت قابل مشاهده نباشد .
ممکن است مشتری وب سایت مربوطه اقدام به تغییراتی نموده باشد که از طراحی اولیه ای که توسط مندیش انجام شده قابل رویت نباشد .

 

 

bms-co

مندیش با رویکرد جدید برای طراحی های بکر در زمینه های تبلیغات اینترنتی و محیطی به میدان رقابت وارد شده ، تا با هزینه های منطقی بستری مناسب را برای گسترش فعالیت های گوناگون شما هم میهنان عزیز در این زمینه را مهیا کند. از این رو میتوان گفت مندیش برای راحت تر رسیدن شما به هدف اصلیتان یک کمک می باشد .